Certificări

S.C. MS INTERPROIECT ENGINEERING S.R.L. are implementat un Sistem de Management al Calitatii (SMC) in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

In conformitate cu Reg. (CPR) 305/2011/EU, societatea are implementat un sistem de control al productiei pana la si incluzand clasa de executie EXC4, conform standard EN 1090-2, certificat de organismul notificat Bureau Veritas prin certificat nr. 2129-CPR-0043, valabil pana in 04.02.2024.

In conformitate cu standardul EN ISO 3034-2:2021, care defineste cerintele de calitate complete la sudarea prin topire a materialelor metalice atat in ateliere cat si pe santierele de montaj, societatea este auditata si certificata de catre organismul notificat Bureau Veritas, prin certificat nr. ITI000540 valabil pana la 03.03.2025.

In calitate de furnizor feroviar pentru CNCF CFR si metrou, societatea este autorizata sa furnizeze structuri feroviare critice agrementate de AFER:

  •  structuri metalice, inclusiv cele de rezistenta destinate infrastructurii feroviare si de metrou;
  •  constructii-montaj de structuri metalice, inclusiv cele de rezistenta destinate infrastructurii feroviare si de metrou;
  • constructii, reparatii si intretinere peroane, copertine, rampe de incarcare-descarcare, cheiuri, pasarele si tuneluri pietonale.

Societatea are alocat codul NATO de agent economic: 1HQPL, conform certificat nr 2768/ 10.08.2021 emis de Biroul de codificare al MAPN.